Gebyropgørelsesdokumenter

Der er for nylig udsendt gebyropgørelsesdokumenter for betalingskonti, til en del af vore kunder. Det har desværre vist sig at et antal blandt disse kan være fejlbehæftede. Kunder som har modtaget et gebyropgørelsesbrev bedes se bort fra disse. Nye gebyropgørelser vil blive udsendt snarest når fejlen er identificeret og rettet.


Hacking, Skimming og andre begreber

 

Hacking, Skimming, Phishing og Pharming.
Hvad betyder det egentlig?
Fælles for alle ordene er, at de dækker over svindel på nettet.
På Det kriminalpræventive Råds hjemmeside kan du læse mere om hvad det går ud på - og hvordan du forebygger misbruget.
Læs mere her.