Nu får du posten direkte i din netbank

Fra den 19. marts 2014 skal du ikke længere gå i e-Boks for at finde meddelelser om overførsler, årsopgørelser og lignende breve fra os.
Vi er begyndt at lægge dem direkte i din netbank. Her vil du også fremover kunne finde dine kontoudtog.
Under punktet "Kommunikation" kommer der et nyt punkt, der hedder "Post fra sparekassen" og det er her dokumenterne fremover kommer til at ligge.
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver.

Vigtig information til erhvervskunder

 
 
Erhvervskunder skal selv forsikre sig mod tab i NetBank.

Læs her
test