Forbrugerbeskyttelsen i Danmark sikrer, at alle privatkunder via lovgivningen (Betalingstjeneste-loven) er sikret erstatning i tilfælde af misbrug i NetBank, medmindre der er tale om grov uagtsomhed fra kundens side.
Dette gælder dog ikke for virksomheder og erhvervskunder!

Erhvervskunder har nu fået mulighed for at tegne en forsikring, målrettet mod indbrud i NetBank.

Finansrådet har taget initiativ og opfordret forsikringsbranchen til at få lavet nogle konkurrence-dygtige forsikringer på området.

Forsikringen kan bl.a. tegnes online via disse links:
www.netbankforsikring.dk (Marsh)
netbanksindbrud.willisweb.dk (Willis).

Marsh og Willis er begge forsikringsmæglere og yder dermed al rådgivning omkring forsikringerne. Sønderhå-Hørsted Sparekasse rådgiver ikke om disse forsikringsordninger, og modtager ingen provision for "henvisningen" som alene er en serviceoplysning til vore erhvervskunder.

Hold din computer opdateret
Det største problem i forbindelse med indbrud i netbanker er faktisk ofte vores egne computere. Det er meget vigtigt, at alle systemer og programmer mv. er opdaterede, så der ikke er "huller" i sikker-heden, huller som de kriminelle kan udnytte til at lægge spion-programmer ind på computeren.

Læs mere om sikkerhed på nettet her: www.netsikker.nu

Luk dette vindue