Log på Netbank


Brug for hjælp?  
Streg

Ring til Folkesparekassens Helpdesk på telefon 44 82 78 90
alle dage kl. 8.00-22.00.

Eller kontakt din egen afdeling indenfor vores åbningstid.

Streg
Aktuelt på folkesparekassen.dk  
Streg

Overvejer du solceller?

 

Ansøgning til Solcellepuljen for 2015 åbnede den 16. marts kl. 10 og lukker igen ved udgangen af maj. Hvis du vil sikre dig et højere pristillæg på det el, dit nye anlæg kommer til at producere, skal du ansøge om del i puljemidlerne indenfor den periode.

Læs mere og foretag dine egne beregninger

Fremgang i indtjening og solvens

Folkesparekassens årsregnskab for 2014 viser et overskud på driften før skat på 3,5 mio. kr. Solvensen er ultimo 2014 opgjort til 24,3 % mod 19,4 % året før.

Læs mere

Breve fra sparekassen

Nu kan du finde dine årsudskrifter for 2014 i Netbank.
Log ind, klik på 'Kommunikation' og derefter på 'Breve fra sparekassen'

Årsmøde i Aarhus

Søndag den 26. april kl. 10.30
Læs mere (lukket for tilmelding)

Se mere på folkesparekassen.dk


Streg