Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Den lille Bikube  
Streg

den 29. juni 2020 kl. 18.30 i Kulturladen

Sparekassen søger sammenlægning med Sparekassen Kronjylland og der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for drøftelse af forslag.
Det er en enig bestyrelse og direktion der står bag forslaget.

Klik for se indkaldelse

 

Streg