Nyheder fra Folkesparekassen


Streg

Renterekorder får flere boligejere til at forlade F1


[03.03.2015]
Der blev sat nye historiske bundrekorder for renteniveauet ved Totalkredits auktioner i slutningen af februar. Aldrig før har renten på rentetilpasningslån været så tæt på nul. Boligejerne med F3- og F5-lån, der har fået deres lån rentetilpasset ved auktionen i februar, kan glæde sig over en ny rente på henholdsvis 0,17 % og 0,45 %. Det vil især give klækkelige besparelser til boligejere med F5-lån, som kommer fra en rente på 2,32 %.

Det generelt lave renteniveau har samtidig fået 40 % af de ca. 36.000 boligejere med F1-lån fra Totalkredit til at søge mod andre realkreditlån - især lån med længere rentebinding og dermed større sikkerhed. Rigtig mange har fået øjnene op for den unikke mulighed for at få øget tryghed omkring boligøkonomien.

"Vil man have det absolut billigste lån, er det Totalkredits nye F-kort-lån, man skal have fat i. Det er imidlertid oplagt at overveje, om man vil betale lidt ekstra for fuld budgetsikkerhed. Lige nu skal man betale en relativ beskeden merydelse på under 400 kr. om måneden, hvis man vælger et fastforrentet 2 %-lån i stedet for F1. Så står man for at skulle skifte bolig, eller skal man have sit lån rentetilpasset i den kommende tid, vil jeg anbefale, at man kontakter os og får kigget på mulighederne," siger Brian Enevoldsen, der er leder i Folkesparekassens afdeling i Aarhus.

 


Er man blandt de boligejere, der får ny rente pr. 1. april, er det vigtigt, at man ændrer renteudgiften på sin forskudsopgørelse. Ellers er der risiko for, at man ender med en restskat, når året er omme.

F1F3F5
Nuværende kontantlånsrente0,35 %1,23 %2,32 %
Ny kontantlånsrente pr. 1. april0,13 %0,17 %0,45 %
Mdl. ydelse efter skat m/afdrag3.295 kr.3.245 kr.3.298 kr.
Mdl. ydelse efter skat u/afdrag 737 kr. 705 kr. 869 kr.

Overvejer du solceller?


[23.02.2015]
Ansøgning til Solcellepuljen for 2015 åbner den 16. marts kl. 10 og lukker igen ved udgangen af maj. Hvis du vil sikre dig et højere pristillæg på det el, dit nye anlæg kommer til at producere, skal du ansøge om del i puljemidlerne indenfor den periode. Det er Energinet.dk, der tildeler midlerne, og ansøgningerne behandles efter først-til-mølle princippet.

For at kunne ansøge, skal du have en købsaftale klar fra din leverandør. Den nye tilskudsordning giver en højere afregningspris i 10 år på al overskudsstrøm, der sælges til elnettet. Støtten er størst i år. For private er salgspris pr. kWh for overskudsstrøm 102 øre i 2015 mod 60 øre normalt. I 2016 falder afregningsprisen til 88 øre pr. kWh.

For at få del i puljen må dit nye anlæg højest have en kapacitet på 6 KW (invertereffekt). I praksis kan du montere op til 9KWp paneler på en 6 KW inverter. Vælger du et hybridanlæg, kan du montere det dobbelte, da batterierne derved kan gemme en del af energien i stedet for at sende den ud på el-nettet. 


Mangler du finansiering til dit nye solcelleanlæg, har du mulighed for at optage et Grønt Energilån i Folkesparekassen. Lånet er målrettet energiforbedringer i din bolig, omlægning til mere miljøvenlig energiforsyning eller investering i vedvarende energi.

Læs mere om Grønt Energilån

Fremgang i indtjening og solvens

[20.02.2015]
Folkesparekassens årsregnskab for 2014 udviser en fremgang i nettorente- og gebyrindtægter på 11,1 %. Det kan henføres til tilgang af nye kunder samt øget aktivitet i forhold til bestående kunder. Som følge af sammenlægningen med Funder Fælleskasse i 2014 er solvensen øget til 24,3 %.

I Folkesparekassen skal kunderne ikke betale for udbytte til aktionærer og til dækning af spekulative aktiviteter. Folkesparekassen tager udgangspunkt i et mål om at tilbyde den bedst mulige finansiering til den enkelte kunde. Derudover arbejder sparekassen for større bæredygtighed indenfor samfundsøkonomi og miljø. Denne tilgang tiltaler mange, der på den baggrund vælger at skifte til Folkesparekassen.

I 2014 blev Folkesparekassen og Funder Fælleskasse sammenlagt med Folkesparekassen som det fortsættende pengeinstitut. Det betyder marginalt for driftsresultatet men øger såvel balance som egenkapital.

Resultatet
Driften viser et overskud før skat på 3,5 mio. kr. Det er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til 2013. Ved årets begyndelse var der forventet et overskud før skat på 3,0 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægter stiger fra 30,8 mio. kr. til 34,2 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til 11,1 %. Stigningen kan tilskrives såvel forbedrede nettorenteindtægter samt øget indtjening på gebyr og provisionsindtægter. Blandt andet har der været stor travlhed med omlægning af boliglån for kunder i 2014. Det afspejles i gebyr- og provisionsindtægterne. Udgifter til personale og administration stiger med 2,4 mio. kr. Det svarer til 9,4 %. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af, at Odense afdeling først på året 2014 flyttede i nye lokaler.

Andre driftsindtægter var i 2013 positivt påvirket af salg af ejendomme i Aarhus og Varde med 1,0 mio. kr. Det vedrører dels ejendommen i Banegårdsgade samt ejendomme overtaget ved sammenlægningen med JAK Andelskassen Varde. Der er som følge heraf et fald i andre driftsindtægter fra 1,2 mio. kr. i 2013 til 0,3 mio. kr. i 2014.

Folkesparekassen har et fald i nedskrivninger på udlån fra 2,0 mio. kr. i 2013 til 1,1 mio.kr. i 2014. Nedskrivningsprocenten er på 0,3. Det er et lavt niveau, hvilket kan tilskrives, at det generelt går bedre i samfundet.

Balancen
Udlån er steget fra 319,7 mio. kr. i 2013 til 320,7 mio. kr. i 2014. Det svarer til en stigning på 0,3 %. Ved sammenlægningen med Funder Fælleskasse overtog Folkesparekassen udlån for 15,0 mio. kr. Ses bort herfra har der været et fald i udlån på 4,4 %. Indlån er steget fra 143,6 mio. kr. til 160,9 mio. kr. svarende til en stigning på 10,6 %. Fra Funder Fælleskasse blev der overtaget indlån for 7,9 mio. kr. Der har således i den øvrige del af Folkesparekassen været en stigning i indlån på 8,8 %.

Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i samfundet, hvor kunderne i vid udstrækning sparer op og afvikler gæld.

Balancen er øget fra 602,1 mio. kr. i 2013 til 659,4 mio. kr. i 2014. Det er en stigning på 9,5 %. Den overtagne balance fra Funder Fælleskasse var på 30,3 mio. kr. Ses bort fra denne del af stigningen er balancen øget med 4,5 %.

Egenkapitalen er på 98 mio. kr. Den er forbedret med 23,0 mio. kr. i årets løb. Det kan henføres til overtaget egenkapital i forbindelse med sammenlægningen med Funder Fælleskasse på 21,1 mio. kr. Hertil kommer konsolidering af årets resultat efter skat på 2,7 mio. kr. Endelig er garantkapitalen faldet med 0,8 mio. kr.

Sparekassens solvensprocent er ultimo 2014 opgjort til 24,3 % mod 19,4 % ultimo 2013. Solvensbehovet er fastlagt til 9,7 %. Det giver en solvensmæssig stødpude på 14,6 %.

Det fulde regnskab kan udleveres eller fremsendes ved henvendelse til Folkesparekassen. Regnskabet kan også findes her:

- Årsrapport 2014
- Årsregnskab 2014 (resultatopgørelse og balance)

Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:

Direktør
Martha Petersen
mmp@folkesparekassen.dk
Tlf. 86 81 16 11

 

Historisk billigt fastforrentet boliglån på 2%


[07.01.2015]
Nu kan vi tilbyde 30-årige fastforrentede lån fra Totalkredit med en rente på blot 2%. Den ekstraordinære lave rente betyder, at du som boligejer bør overveje fordelene ved at omlægge til det nye rekordlån.

Renten på et fastforrentet boliglån slår endnu en gang rekord. Totalkredit har åbnet for et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på bare 2%, og det har aldrig før været så billigt at binde renten på sit boliglån i hele løbetiden på 30 år og dermed opnå den ultimative budgetsikkerhed. Vi skal ikke længere tilbage end 2008, før renten lå på over 6%.

 

"Det nye lån gør det særdeles attraktivt at låne til en ny bolig. Og hvis man er én af de mange boligejere, som allerede har et lån med en rente på 3 % eller derover, bør man overveje mulighederne ved at omlægge til 2%-lånet," siger Brian Enevoldsen, der er afdelingsleder i Folkesparekassen i Aarhus.

Ingen grund til at holde fast i F1
Til april skal 46.000 boligejere landet over have rentetilpasset deres variabelt forrentede Totalkredit-lån. Inden 31. januar skal de beslutte, om de vil fortsætte med deres eksisterende lån eller ændre det. Ved at skifte til et fastforrentet 2%-lån får man både større sikkerhed og en rente, der ligger under det historiske gennemsnit på det etårige rentetilpasningslån.

"I Folkesparekassen har vi mange boligejere, som står over for at skulle beslutte, om de vil ændre deres lån. Er du en af dem, vil jeg opfordre dig til at tage en snak med din rådgiver, så du kan finde ud af, om du har det rigtige lån," siger Brian Enevoldsen.

Særligt for boligejere med F1-lån er der særdeles attraktive alternativer på hylden. Vælger man det nye 2%-lån, er man sikret en meget lav rente i hele lånets løbetid og får en rigtig god formuebeskyttelse med mulighed for at skære noget af restgælden, når renten stiger igen.

Det nye 2%-lån kan være attraktivt for dig, hvis:

 • Du skal købe ny bolig
 • Du har et lån med variabel rente og fremover ønsker at undgå eventuelle ubehagelige rentestigninger. Den faste rente lige nu på 2%. Det er lavere end den gennemsnitlige F1-rente, der lyder på 3,16%, regnet ud fra januarterminerne siden åbningen i 1997.
 • Du har et fastforrentet lån med en rente på 3% eller mere og en restgæld på over 500.000 kr.

Stor succes til Champagneløbet


[05.01.2015]
For første gang nogensinde blev Champagneløbet i Silkeborg afviklet, og det blev en overvældende succes for Funder Løbeklub, der var arrangør. 1063 motionister begav sig nytårsaftensdag ud på årets sidste motionsløb. Det var både børn, unge og ældre, der stillede til start i fire katagorier: En halvmaraton, en kvart maraton, samt fem kilometer løb eller walk. Ved starten var der fyrværkeri og konfetti, og på ruten rundt om Silkeborg Langsø, var der underholdning fra "Polle's New Orleans Jazz Band", "Sejs Blæserne", "Jens Michael og Lasse Live" samt flere andre.

 

Folkesparekassen var hovedsponsor, og udover det flotte solskinsvejr på dagen samt en masse glade mennesker kunne vi glæde os over et fantastisk arrangement af Funder Løbeklub, hvor alt klappede. Vi havde til lejligheden stillet et sponsorat på højkant blandt byens største idrætsklubber. HA85 løb af sted med checken, der her bliver overrakt af afdelingsleder Jens Kjærsgaard.

- Se billeder fra løbet på mja.dk

Giv en skov i julegave

[18.12.2014]
Mangler du en julegaveidé til én, der har alt? Så giv ham eller hende en skov - eller en del af den. I alle Folkesparekassens afdelinger sælger vi træer til Danmarks nye Folkeskove. Du kan købe fra 4 træer á 19 kr. stykket. Så får du et fint takkediplom med. Du kan også købe 5 træer + et klistermærke for 100 kr. eller 21 træer for 399 kr., der gør en bil CO2-neutral+ at køre i.

 

 
 
Folkeskovene bliver plantet over grundvandsresurser i et samarbejde mellem kommuner, vandværker og den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network. Med tiden beskytter skovene vores dyrebare drikkevand, fjerner CO2 fra luften og skaber nye rekreative områder til glæde for både dyr og mennesker.

Du kan læse mere på folkeskoven.dk, hvor du også kan købe træer i webshoppen, hvis du ikke har mulighed for at besøge os i Folkesparekassen.Champagneløbet bliver en fest

Med et godt stykke over de 1000 deltagere tegner Champagneløbet i Silkeborg nytårsaftensdag til at blive en kæmpe succes. Den 31. december kl. 10 skyder arrangørerne fra Funder Løbeklub festlighederne i gang og Folkesparekassen er med som hovedsponsor.

 

"Der var ingen tvivl i vores sind, da Funder Løbeklub henvendte sig for at høre, om vi ville være hovedsponsor ved Champagneløbet," udtaler Jens Kjærsgaard, der er afdelingsleder i Folkesparekassens Silkeborg-afdeling. "Funder Løbeklub præsenterede et professionelt og veltilrettelagt arrangement. Der er et stort værdifællesskab mellem Funder Løbeklub og Folkesparekassen, og det tiltaler os, at løbet er en familie-begivenhed for alle. Du kan løbe en tur og brænde de ekstra julekalorier af. Eller du kan gå sammen med din familie, ven, nabo eller kollega. Der er med andre ord plads til alle."

Folkesparekassen har også fået lov til at sætte præg på arrangementet. Blandt andet ved at knytte deres sponsorat af Silkeborg-Voels ligahåndbolddamer til løbet. 4 af holdets største profiler samt cheftræner Jakob Andreasen stiller op, og efter løbet er de med til at skænke champagne. Oven i nytårshatten giver Silkeborg-Voel alle deltagere en gratis billet til en af de kommende ligakampe i Jysk Arena.

"I Folkesparekassen glæder vi os alle meget til løbet, og vi håber, at både deltagere og tilskuere får en fantastisk oplevelse," siger Jens Kjærsgaard. "Og så håber vi at en ny tradition er født, så vi kan gentage successen næste år."

Nu kan du swippe op til 10.000 kr.

[09.10.2014]
Flere og flere anvender Swipp til at overføre penge med mobiltelefonen, ikke mindst efter det blev muligt at betale for varer i butikker tilmeldt løsningen. Nu kan du overføre for helt op til 10.000 kr. om dagen med Swipp. Det giver dig mulighed for at bruge Swipp i langt flere tilfælde end før, hvor grænsen var 3.000 kr. Du kan dog stadig kun bruge det, der står på din konto.

 

Swipp kan på nuværende tidspunkt bruges i knap 2.000 butikker landet over, og der kommer nye til hver uge. Til næste år bliver det også muligt at swippe i de store dagligvarebutikker.

Vil du udnytte den højere beløbsgrænse, skal du først ind i din Netbank og ændre 'Max beløb' i din Swipp-aftale. Vælg Indstillinger > Mobile tjenester > Swipp. Under funktion vælger du 'Ret'.

Ny kollega i Ebeltoft


[26.09.2014]
Pr. 1. august er Lone Casper Jensen tiltrådt som kundemedarbejder i Folkesparekassens afdeling i Ebeltoft. Lone er 33 år og opvokset i Rønde. Hun er uddannet som finansassistent i Djurslands Bank og har senest været ansat hos Nordea i Viby ved Aarhus, hvor hun arbejdede med pensionsordninger.

Tilbage i 2002 - efter afsluttet eksamen fra Grenaa Handelsskole - fik Lone elevplads ved Matas i nabobyen Hornslet og blev udlært som materialist. Men helt fra skoletiden var det økonomi og talnørderi, hun brændte for, så fodbadesalt og vatrondeller blev snart skrottet til fordel for en karriere i finansverdenen.

 

Lones kendskab til Folkesparekassen har hun fra familie, der har været kunder længe før Ebeltoft Andelskasse i 2013 blev en del af Folkesparekassen. Ellers kender hun mest Folkesparekassen gennem annoncer i lokalavisen og fra sparekassens hjemmeside.

Privat bor Lone i Ryomgård midt på Djursland sammen med sin mand Dennis og pigerne Natascha på 9 år og Nikita på 4 år. De nyder, at deres mor nu arbejder tættere på hjemmet og derfor har mere tid til dem. I sommerferien fik familien et nyt medlem - Gaia, en Old English Bulldog-hvalp på nu 4½ måneder. Så der går en del fritid med hundetræning i øjeblikket og ellers kobler Lone fra med ture rundt i Djurslands smukke landskab, samvær med familie og venner, havearbejde og de lejlighedsvise zumba-timer.

Nyt F-kort-lån bliver billigere end F1


[19.09.2014]
Totalkredit lancerer et nyt, variabelt forrentet lån, F-kort, hvor renten fornyes hver 6. måned. Vi udbyder det nye lån og forventer, at ydelsen på F-kort bliver endnu lavere end på F1-lånet. Lånet er ikke mindst interessant for de boligejere, der står over for en rentetilpasning i december.

Fra den 22. september vil et nyt, attraktivt lån med variabel rente, F-kort, være at finde på hylderne i Folkesparekassen. Det nye realkreditlån fra Totalkredit vil efter alle forventninger byde på en særdeles slagkraftig rente og dermed slå det populære F1-lån som det billigste lån. "Det nye F-kort lån slår F1, fordi det på det nuværende marked har en lavere rente og samtidig reducerer kundens årlige omkostninger til blandt andet kursfradrag. Renten på det nye lån bliver fastsat hvert halve år på baggrund af Cita-renten, men lånet refinansieres kun hvert tredje år, og det betyder større sikkerhed for både kunder og realkreditinstitut," siger Brian Enevoldsen, afdelingsleder i Aarhus-afdelingen.

For boligejere med hang til lav rente
For boligejere, der er på udkig efter den som regel laveste rente og dermed ydelse, vil F-kort derfor være det oplagte valg. Og passer ens temperament til at ydelsen kan stige, når renten stiger, er der gode muligheder for at benytte den lave F-kort-rente til at skrue op for afdragene og få anden, dyrere gæld ud af verden.

 

"F-kort er attraktivt for alle, der ønsker et lån med variabel rente og lave omkostninger. Men er man en af de ca. 20.000 boligejere, som skal have sit F1-lån fra Totalkredit rentetilpasset i december, er det i særlig grad værd at overveje et skifte til F-kort. Renten er rekordlav for tiden, så der er virkelig mulighed for at hente en lav ydelse hjem og øge afdraget med lånet. Vi håber derfor, at alle, der er interesserede, vil komme ned i vores afdeling og tage en snak med os," siger Brian Enevoldsen.

Samtidig med lanceringen af F-kort tilbyder Totalkredit alle privatkunder med F1- og F2-lån samt lån med afdragsfrihed en rabat på omlægningen, hvis de ønsker at skifte låntype til for eksempel F-kort. Derved undgår de, at deres nuværende lån bliver dyrere på grund af de stigende omkostninger på lån med et eller to år mellem refinansieringer og på lån med afdragsfrihed.


Med F-kort får du:

 • Som regel den laveste rente og dermed ydelse
 • Mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
 • Et lån med et højere afdrag end ved et fastforrentet lånDet nye F-kort lån er attraktivt for dig, hvis:

 • Du ønsker at omlægge dit nuværende F1- eller F2-lån
 • Du ønsker den lavest mulige variable rente

Forbedret resultat og styrket solvens


[22.08.2014]
Folkesparekassen noterer en forbedret drift sammenlignet med 1. halvår 2013. Resultat før skat er steget med 2.2 mio.kr. til knap 2.6 mio.kr. Denne udvikling kan tilskrives forbedret indtjening på de primære forretningsområder, en forholdsmæssig begrænset udvikling i omkostningerne samt en lav nedskrivningsprocent. Solvensen er styrket med 5,4 %-point og ligger nu på 24,8 %. Forøgelsen af solvensen skyldes sammenlægning med Funder Fælleskasse.

- Uddrag af halvårsrapport 2014
- Halvårsrapport 2014

Driftsresultat
Halvårets resultat er 2.573 t.kr. før skat mod 374 t.kr. i første halvår 2013. I halvårets resultat 2014 indgår et mindre driftsunderskud på 14 t.kr. fra Funder Fælleskasse. Fælleskassens resultat for første halvår er sammenlagt med Folkesparekassens resultat. Netto rente- og gebyrindtægter er i forhold til 1. halvår 2013 steget med 2.572 t.kr. svarende til 17,7 % fra 14.566 t.kr. til 17.138 t.kr. Heraf udgør 153 t.kr. indtægter fra Funder Fælleskasse. Ses bort herfra er stigningen 16,6 %. Kursreguleringerne udviser en gevinst på 543 t.kr. mod et tab på 174 t.kr. i første halvår sidste år. I kursgevinsten indgår blandt andet 159 t.kr. fra Folkesparekassens salg af aktier i Nets Holding.

Udgifter til personale og administration er steget fra 13.171 t.kr. til 13.821 t.kr., hvilket er en stigning på 650 t.kr. svarende til 4,9 %. Heraf udgør 149 t.kr. omkostninger afholdt i Funder Fælleskasse i 1.halvår. Ses på den øvrige del af Folkesparekassen er der en stigning på 3,8 %. Stigningen kan blandt andet tilskrives flytning til nye lokaler i Odense. Halvårets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender blev på 464 t.kr. mod 804 t.kr. i den første del af 2013.

 


Balance
Folkesparekassens balance er steget fra 602,1 mill.kr. ved udgangen af 2013 til 630,0 mill.kr ved halvåret 2014. Det er en stigning på 27,9 mill.kr. svarende til 4,6 %. Heraf udgør den overtagne balance fra Funder Fælleskasse 30,3 mill.kr. Ses bort herfra har der været et lille fald på 2,4 mill.kr. Udlånet er steget fra 319,7 mill.kr. til 327,6 mill.kr i samme periode. Det er en vækst på 7,9 mill.kr. Heraf kan 15,0 mill.kr. henføres til engagementer, der er overtaget i forbindelse med sammenlægningen med Funder Fælleskasse. Ses på den øvrige del af Folkesparekassen konstateres et fald på 7,1 mill.kr. i perioden.

Indlån er steget fra 453,6 mill.kr til 476,1 mill.kr. ved halvåret. Det er en stigning på 22,5 mill.kr. svarende til 5,0 %. Af indlånsstigningen udgør 7,9 mill.kr indlån overtaget fra Funder Fælleskasse. I den øvrige del af Folkesparekassen har stigningen været på 14,6 mill.kr., hvilket svarer til 3,2 %. Størstedelen af nye indskud fra kunder indsættes på rentefrie indlånskonti med opsparing af mulighed for lavrentelån.

Egenkapital og solvens
Sparekassens egenkapital udgør 96,0 mill.kr. Det er en stigning på 21,0 mill.kr. i halvåret. Forøgelsen skyldes sammenlægningen med Funder Fælleskasse. Folkesparekassens solvens udgør
24,8 % pr. 30. juni 2014 mod 19,4 % ultimo 2013 og er dermed styrket med 5,4 %-point. Solvensbehovet er fastlagt til 9,9 %. Den solvensmæssige overdækning kan beregnes til 14,9 %-point. Folkesparekassen er således et særdeles solidt og sikkert pengeinstitut for kunderne.

Kunder og garanter
Folkesparekassen har 7.973 kunder pr. 30. juni 2014. Der har været en stigning i antallet af kunder på 147 siden årsskiftet. Antallet af garanter er 3.772, hvilket er en fremgang på 126 på det halve år.

Opjustering af forventninger til resultat for 2014
Ved årets begyndelse var det forventningen, at årets resultat før skat for 2014 ville andrage 3,0 mill.kr. På grund af den positive udvikling i det første halvår af 2014 er forventningen til årets resultat opjusteret til 3,5 mill.kr. før skat.

Boliglån med historisk lav fast rente


[22.08.2014]
Det er nu blevet muligt for boligejere at optage 30-årige fastforrentede realkreditlån fra Totalkredit med en rente på historisk lave 2,5%. Den rekordlave rentesats på et lån med fast rente betyder, at der kan være besparelser at hente for boligejere med fastforrentede lån på 4% eller derover. Er du blandt dem, er det derfor værd at undersøge fordelene ved at omlægge lånet.

Med lånet fra Totalkredit er det også særdeles attraktivt, hvis du står og skal låne til en ny bolig. Den faste rente på 2,5% giver en sikring mod stigende renter i fremtiden, og lige nu er den faste rente konkurrencedygtig med det historiske gennemsnit på F1-renten. Faktisk er den faste rente på 2,5% under det historiske gennemsnit på det etårige rentetilpasningslån, der lyder på 3,16%, regnet ud fra januarterminerne siden åbningen i 1997.

Derfor er det også oplagt for boligejere med rentetilpasningslån at overveje skiftet til det mere sikre fastforrentede lån. Dermed udnyttes det rekordlave renteniveau lige nu til at sikre sig en lav rente i hele lånets løbetid og få en rigtig god formuebeskyttelse med mulighed for at skære noget af restgælden, når renten stiger igen.

Det nye 2,5% lån kan være attraktivt for dig, hvis:

 • Du er førstegangskøber
 • Du har et fastforrentet lån med en rente på 4% eller mere og en restgæld på over 500.000 kr.
 • Du har et lån med variabel rente, men ønsker fremover at undgå eventuelle rentestigninger.

Historisk billigt at udskifte F1-lån med F3-lån


[07.07.2014]
Boligejere kan nu få mere sikkerhed for næsten de samme penge ved at udskifte etårige F1-lån ud med lån med en længere bindingsperiode. Ved den kommende rentetilpasning til oktober bliver forskellen i ydelsen på et F1-, F3- og F5-lån fra Totalkredit historisk lille.

Kun 17 kroner mere om måneden
Prisforskellen mellem de variabelt forrentede boliglån fra Totalkredit vil blive indsnævret yderligere ved den kommende rentetilpasning til oktober. Blot 17 kr. om måneden - forventes det - vil skille ydelsen på et lån på 1. mio. kr., når F1- og F3-lånene med afdrag stilles over for hinanden. Dermed kan boligejere med hang til korte lån nu øge sikkerheden i deres boligøkonomi for næsten samme pris. En længere rentebinding vil give en større ro i budgettet, og det er stadig økonomisk fordelagtigt, hvis man vil spare op eller afdrage mere på et dyrere lån.

F3 og F5 har aldrig været tættere
Heller ikke Totalkredits F3-lån og F5-lån har procentmæssigt været så tæt på hinanden tidligere. Det vil formentlig blot være 0,35 pct., der kommer til at skille en fastlåsning af renten i henholdsvis tre og fem år. På et boliglån på 1 mio. kr. svarer det til en månedlig merydelse på blot 67 kr. for at opnå en rentesikkerhed i yderligere to år.

Sidste frist for ændring af profilen på ens Totalkreditlån ved rentetilpasningen 1. oktober 2014 er den 31. juli 2014. Læs mere om rentetilpasningen på totalkredit.dk eller kontakt din rådgiver for mere information om ændring af dit lån.

Ny mobilbank til iPhone og Android telefoner


[26.06.2014]
Der er godt nyt til dig, hvis du bruger Mobilbank. I Folkesparekassen har vi nu fået vores helt egen Mobilbank i en ny og lækker opdateret version. Både til iPhones og til Android telefoner som for eksempel Samsung, HTC, Sony og LG.

Det er en helt ny app, så din nuværende Mobilbank bliver ikke automatisk opdateret. Du skal derfor installere den nye app og indtaste brugernavn og kode - så er du på (begge dele finder du i Netbank). Du har hverken brug for aktiveringskode eller NemID. Herefter kan du slette den nuværende Mobilbanken-app fra din telefon.

 

Bruger du iPhone finder du den nye Folkesparekassen Mobilbank her

Har du en smartphone med Android kan du downloade appen her

Har du en Windows Phone, må du vente lidt endnu. Vores dataleverandør er i fuld gang med en version af Folkesparekassen Mobilbank til denne type smartphones også. Udgivelsesdatoen er pt. ikke lagt fast.

Ny privatrådgiver i Aarhus


[13.06.2014]
Nicolaj Hejslet Jørgensen er fra onsdag den 4. juni ansat som privatrådgiver i Folkesparekassens afdeling i Aarhus.

Han er 39 år og bosiddende i Odder med sin familie. Nicolaj har en HD i Finansiel Rådgivning fra Handelshøjskolen i Aarhus og har mere end 15 års erfaring med investerings-, formue- og bankrådgivning. Nicolaj er uddannet i Danske Bank, hvor han var i 8 år. Herefter kom han til Jyske Bank og har senest været privatkunderådgiver i Jyske Bank i Odder.

 

I Folkesparekassen Aarhus skal Nicolaj også fungere som rådgiver og sammen med kollegerne sørge for at tage godt imod de mange, der vil være med i Folkesparekassens fællesskab.

Nicolaj er opvokset i de vestjyske metropoler Thyborøn og Vinderup, men er efter en årrække i Aarhus flyttet til Odder, hvor han og familien nu har boet i 10 år. Han er far til fire og gift med Tine. Victor på 13 år, Noah på 10, Selma på 8 og Asta på 6 år går der selvsagt en del tid med. Derudover holder Nicolaj af at give den gas på løbeture og slappe af til god musik. Han spiller selv klaver - mest for og med familien.

Forstærkning til Odense


[13.06.2014]
Bettina Ehlers er pr. 2. juni ansat som privatrådgiver i Folkesparekassens afdeling på Dalumvej i Odense. Bettina er 47 år og ægte Odense-pige. Hun er uddannet ved Bikuben på Kochsgade i Odense samt i afdelingen i Otterup og har sammenlagt næsten 30 års erfaring indenfor banksektoren. Hun er velbevandret indenfor både bolig, pension, forsikring mv. og er blandt andet eksamineret pensionsrådgiver.

Senest har hun været 13 år som privatkunderådgiver hos Sparekassen Faaborg. Systemerne dér er meget lig Folkesparekassens systemer, så Bettina føler sig allerede godt hjemme på sin nye arbejdsplads.

Privat bor Bettina i Odense centrum sammen med den halvandet år gamle dansk/svenske gårdhund Victor. Fritiden går mest med socialt samvær med venner, veninder og familie. Bettina er flittig biografgænger og det sker også, at hun går er i teatret. Hun har tidligere sunget gospel, men holder en pause fra det i øjeblikket. Og så bruger hun selvfølgelig også en del af sin fritid på Victor.

Ja til sammenlægning med Folkesparekassen


[04.04.2014]
Det blev til et enstemmigt ja fra andelshaverne i Funder Fælleskasse til en sammenlægning med Folkesparekassen.

På den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften stemte alle fremmødte for, at andelskassen med omkring 200 kunder og andelshavere fremover skal være en del af Folkesparekassen. Nu er det op til Finanstilsynet, at give den endelige godkendelse af sammenlægningen, der i givet fald forventes gennemført inden sommerferien.

 

Ny mand i spidsen for Silkeborg afdeling


[02.04.2014]
Jens Kjærsgaard, 46 år, er fra 1. april ansat som ny afdelingsleder i Folkesparekassen Silkeborg. Her afløser han Brian Enevoldsen, der har overtaget posten som afdelingsleder i Aarhusafdelingen. Jens Kjærsgaard kommer fra Den Jyske Sparekasse i Farsø, hvor han har siddet med rådgivning af erhvervskunder. Han har en HD i Finansiering fra Handelshøjskolen i København og har mere end 20 års solid erfaring i den finansielle sektor med rådgivning og kreditgivning især til erhvervskunder. Tidligere har han blandt andet arbejdet i Jyske Bank i Silkeborg, i FIH og i Nykredit.

 

I Folkesparekassen vil Jens have ansvaret for ledelse af afdelingen samt for rådgivning af afdelingens erhvervskunder. "Jeg er rigtig glad for at vende tilbage til Silkeborg og glæder mig til at samarbejde med de lokale virksomheder," siger Jens Kjærsgaard. Også Folkesparekassens bæredygtige profil tiltaler ham. "Jeg ser frem til at udbrede Folkesparekassens helt unikke DNA. Det er udelukkende kundernes pengeinstitut. Her er det ikke nødvendigt med store overskud til aktionærer, der vil have afkast," fortsætter han. "Kundernes penge bliver i systemet og der skal kun være overskud nok til at sikre sparekassens drift og fortsatte udvikling."

Jens er bosiddende i Silkeborg, kun godt 10 minutters rask cykeltur fra sit nye arbejdssted på Herningvej. Han er oprindelig nordjyde, mere præcist fra Hjørring. Han har også tilbragt nogle år i og omkring hovedstaden, men de seneste 16 år har han og familien boet i Silkeborg. Hustruen Dorthe er lægesekretær på Aleris-Hamlet i Aarhus, men har tidligere været 11 år i lægepraksis i Silkeborg. Sammen har de sønnerne Mathias på 13 år, der er aktiv håndbold- og fodboldspiller i den lokale sportsklub, og Christian på 15, der spiller håndbold i Silkeborg Voel KFUM. Til familien hører også Baloo, en sort labrador af typen F1. Jens er selv sportsinteresseret, og i den sparsomme fritid når han ind i mellem i fitnesscenter eller ud på en løbetur. Derudover har han et golfmedlemsskab, som dog ikke er blevet brugt så flittigt på det seneste.

Årsregnskab 2013: Fremgang i udlån og antal kunder


[14.02.2014]
"Vi glæder os over, at vi i 2013 har haft en stor tilgang af nye kunder og samtidig øget vores vækst i udlån sammenlignet med tidligere år," siger Martha Petersen til årets regnskab, der på driften viser et overskud før skat på 2,8 mio. kr. Det er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til 2012.

"Vores holdninger til bæredygtighed for økonomi, samfund og miljø tiltaler rigtig mange. Den markante tilgang af nye kunder er primært kommet ved større synlighed. Dels med en bedre placering af afdelingen i Aarhus, dels ved en øget markedsføring af vores bæredygtige værdier," uddyber direktøren. I foråret blev Ebeltoft Andelskasse lagt sammen med Folkesparekassen. Det har også været med til at skabe større aktivitet. Læs hele Martha Petersens bemærkning til regnskabet samt Folkesparekassen årsregnskab for 2013.

Ny afdelingsleder i Aarhus

[13.01.2014]
Brian Enevoldsen er udnævnt til ny afdelingsleder i Aarhus pr. 1. marts. Brian er i dag afdelingsleder i Silkeborg, hvilket han har været i 2 1/2 år.

Han overtager stillingen efter Helle Nedergaard, der har valgt at søge nye udfordringer. Som følge af at Brian Enevoldsen tiltræder som leder i Aarhus, er vi i færd med at finde en ny afdelingsleder til Silkeborg.

 

Deltag i Eventyrløbet med Folkesparekassen


[07.01.2014]
Kom med til Danmarks største motionsløb
Uanset om du vil sætte ny rekord på 10 km eller blot vil have lidt frisk luft og en dag i hyggeligt samvær, så meld dig til Eventyrløbet i Odense. Vi samler igen i år et hold fra Folkesparekassen, der vil gå, lunte eller løbe en tur med os. Det foregår ved Trefor Park i Odense torsdag den 29. maj på Kr. Himmelfartsdag.

Du kan vælge at løbe 5 eller 10 km og børn mellem 3 og 14 år kan deltage i børneløbet på 2,1 km. Når distancen er gennemført, samles vi i vores eget telt til lidt hyggeligt samvær samt øl og vand, pølser og andre "sunde" snacks. Du kan tilmelde dig allerede nu, og er du tilmeldt inden 1. april, betaler vi startgebyret på 60-150 kr.

Du skal indbetale et depositum på 100 kr. pr. deltager på konto 9860 000202231 før vi reserverer startnumre til dig. Beløbet får du retur, når du har deltaget i Eventyrløbet.

 

Folkesparekassen og Funder Fælleskasse Andelskasse går sammen


[20.12.2013]
Familien forenes i Silkeborg
Bestyrelserne i Funder Fælleskasse Andelskasse og Folkesparekassen har aftalt at indstille til en sammenlægning af de to pengeinstitutter med Folkesparekassen som den fortsættende part. Bliver sammenlægningen godkendt af henholdsvis andelshaverne og garanterne, vil der være tale om en usædvanlig familiesammenføring blandt danske pengeinstitutter, idet Folkesparekassen udsprang af netop Funder Fælleskasse tilbage i 1983.

 

Funder Fælleskasse åbnede i december 1974 i en privat kælder og flyttede til den nuværende adresse på Herningvej i 1981. Fælleskassen havde kun to produkter - indlån og udlån. Med tiden opstod ønsket om at kunne tilbyde hele paletten af bankprodukter. Det blev dog anset som et risikabelt træk, og for ikke at sætte den lille solide fælleskasse over styr blev man enige om at vove springet i en særskilt virksomhed. På den baggrund blev Folkesparekassen etableret i 1983. Så kunne man se om det kunne holde. Om det var bæredygtigt.

> Se nyheden på finanswatch.dk

Og det var det. I de følgende godt 30 år er Folkesparekassen vokset langt over hovedet på ophavet, som den altså nu ønsker at gå sammen med. Funder Fælleskasse står overfor en række udfordringer. Direktørskifte indenfor kort tid, stadig større administrative krav samt behov for nye tiltag på it-området. Bestyrelsen har derfor overvejet fremtiden for andelskassen det seneste år. Efter en grundig analyse er konklusionen, at den bedste løsning for sikring af fremtiden er en sammenlægning med Folkesparekassen. Sammenlægningen indstilles til godkendelse på Funder Fælleskasses generalforsamling den 20. marts og på Folkesparekassens repræsentantskabsmøde den 22. marts.


Streg

Laveste rente nogensinde på Totalkredit-lån


[28.11.2013]
Totalkredit har netop afsluttet rentetilpasningsauktionerne for 33.000 lån, og låntagere med F1-lån kan se frem til den laveste rente nogensinde. For kunder i Folkesparekassen med Totalkredits tilpasningslån vil de nye renter være en tidlig julegave. Har man F1-lån uden afdrag bliver den månedlige ydelse næste år på blot 700 kr. pr. lånt million. Især for boligejere med F5-lån er der store besparelser i vente.

 

Det er lykkedes at slå alle renterekorder af banen ved Totalkredits rentetilpasningsauktioner. Renten på de 1-årige rentetilpasningslån har nemlig aldrig været lavere. Over 33.000 lån fik ny rente ved Totalkredits rentetilpasningsauktioner i november, og 22.000 låntagere med F1-lån fik den absolut laveste rente på blot 0,25 %. "Kunder i Folkesparekassen, som netop har fået deres Totalkredit-lån rentetilpasset, kan se frem til en rekordlav rente fra 1. januar 2014. Den nye F1-rente bliver barberet yderligere ned til 0,25 % - hvilket også indbefatter kursskæringen på 0,10 %. Dermed slår den nye rente rekorden fra refinansieringen sidste år. Har man et F1-lån med afdrag vil den månedlige ydelse efter skat være på 3.250 kr. pr. lånt million, og har man valgt F1-lån uden afdrag, vil ydelsen efter skat være på blot 690 kr. pr. lånt million", fortæller Brian Enevoldsen, der er afdelingsleder i Folkesparekassens Silkeborg-afdeling.

Tidlig julegave til boligejere med F5-lån
Der er de største besparelser i vente for låntagere med et femårigt tilpasningslån. Kunder med Totalkredits F5-lån går fra en rente på 4,59 % til en rente på 1,32 %. Låntagere med F5 kan dermed se frem til en månedlig besparelse på 928 kr. pr. lånt million, hvis lånet er med afdrag, og 1.854 kr. for den afdragsfrie variant. Kunder med F3-lån, der hidtil har lydt på 2,26 %, kan nu se frem til en rente på 0,67 % de næste tre år. Det sparer dem ca. 10.000 kr. om året på et lån med afdragsfrihed. "Mange boligejere med F5-lån kan godt fejre de gedigne besparelser ved årets renteauktioner og samtidig glæde sig over, at de sidder med et attraktivt lån med en utrolig lav rente, som de samtidig har sikkerhed for i en længere årrække end de traditionelle F1-lån," forklarer Brian Enevoldsen og tilføjer: "Et godt råd til de kunder, der nu får ny rente, er at ændre renteudgiften på forskudsopgørelsen for næste år, så man ikke ender med en restskat, når 2014 er omme".

Renteændringerne træder i kraft den 1. januar 2014.

Mere end 2.000 har meldt sig til brugerpanel om fremtidens netbank


[22.11.2013]
For nylig kunne brugere af Folkesparekassen Netbank tilmelde sig et online brugerpanel, der frem mod jul skal vurdere basisfunktionalitet, design og nye servicefunktioner i en fremtidig udgave af Netbank. Det samme kunne alle kunder i de pengeinstitutter, der ligesom Folkesparekassen anvender SDC som datacentral.

På blot 48 timer havde mere end 800 tilmeldt sig, og da alle nordiske brugere havde fået muligheden, var tallet på over 2000 personer. Hvor mange af Folkesparekassens brugere, der har tilmeldt sig er ikke oplyst, men under alle omstændigheder vidner den imponerende tilslutning om stor interesse for at gøre Netbank endnu bedre.

Det store panel deles i 4 grupper, der hver især vil blive kontaktet af SDC 3-4 gange i løbet af december. Ved udgangen af året er målet for projektet et katalog over tiltag, der kan løfte pengeinstitutternes selvbetjeningsydelser til næste generation.

Køb træer til folkeskoven i din afdeling


[11.10.2013]
Nu kan du købe træer til Danmarks nye folkeskove i alle Folkesparekassens afdelinger og på den måde være med til at sikre rent drikkevand, mindre CO2 i luften og flere rekreative områder til fremtidige generationer. Som privat kan du købe min. 4 træer á 19 kr., det vil sige i alt 76 kr. Virksomheder kan købe fra 50 træer. Pengene bliver sat direkte ind på folkeskovens konto i Folkesparekassen, og du får et takkediplom med hjem designet af kunstneren Anja Hjort Løfkvist.

 

Samtidig kan du bestemme, i hvilken skov dine træer skal plantes. Der er indtil videre indgået aftale om plantning af nye skove i Aarhus, Odense, Randers og Høje Taastrup, og flere kommuner forventes at komme til inden længe.

Som noget nyt kan du også købe klistermærker, som du kan montere på din bil, motorcykel eller varevogn. Et mærke med teksten "Jeg har køb 5 træer som hjælp til renere luft og rent drikkevand" koster kun 100 kr. Med mærket, der gør dit køretøj CO2-neutral+, kan du købe 21 træer for 399 kr. (bil og MC) eller 50 træer for 950 kr. (varevogn).

Læs mere om folkeskoven og sparekassens samarbejde med Growing Trees Network her

Basalindlånskonto.dk - Ny prisportal


[16.09.2013]
Fra i dag kan de danske forbrugere klikke sig ind på en ny prisportal og se, hvad en basal indlånskonto koster i de danske, grønlandske og færøske banker, herunder også Folkesparekassen. Det er frivilligt for pengeinstitutterne at deltage på basalindlånskonto.dk, som Finansrådet står bag.

basalindlånskonto.dk kan forbrugerne finde oplysninger om såvel oprettelsesomkostninger som de årlige omkostninger knyttet til en basal indlånskonto. De kan også se prisen på den korttype, som de forskellige banker tilbyder til kontoen. Og endelig kan de finde priser på andre serviceydelser i den enkelte bank såsom kassebetjening og kontanthævninger i bankernes automater.

Specialtilbud til nyt show med Søren Dahl


[29.08.2013]
Torsdag den 26. september kl. 20 præsenterer Søren Dahl sit nye show "Kun én som dig" på Horsens Ny Teater. Showet bliver en kærlig omfavnelse af livet og det enkelte individs enestående væsen. Det bliver bæredygtigt, både hvad angår det kulinariske på scenen samt medbragt strøm fra vindmøller.

 
Et koncertflygel, et filmlærred og et komfur er uundværlige rekvisitter, når Søren Dahl forholder sig til livet på godt og ondt og viser sine helt unikke samtaleevner. Kun én som dig - vil også indeholde helt nye vinkler på musicaltraditionerne, alt sammen afleveret i Sørens velkendte humoristiske og musikalske stil. Vanen tro bliver kendte danskere inviteret til en interessant snak. På denne aften kan du møde stand-up komikeren Thomas Warberg, kendt fra fx Live fra Bremen og sangerinden Ann-Mette Elten, som de fleste kender fra bandet På Slaget 12.

Gennem Folkesparekassen har du nu mulighed for at købe billetter til showet til specialpris - 120 kr. + gebyr (mod normalt 220 kr. + gebyr). Specialtilbuddet gælder kun, når du bruger nedenstående link.

- Køb billetter til specialpris via dette link til Billetlugen.dk

Du får oven i købet en DVD med optagelse fra showet 40+4 (normalpris 179 kr.) og en kop kaffe, øl/vand eller et glas vin med i prisen. (kræver du viser din billet i caféen).

Nemmere og mere sikkert når du betaler med kort på nettet

[27.08.2013]
Har du brugt dit Visa/Dankort eller dit Mastercard Debit til at betale for varer på webshops, der bruger Verified by Visa eller Mastercard SecureCode? Mange oplever, at det kan være svært at huske det kodeord, de selv har valgt. Den 30. oktober bliver det nemmere at bruge løsningen, og samtidig øges sikkerheden. Dermed bliver det sværere for IT-kriminelle at misbruge dit kort, og du slipper for at skulle huske et kodeord, som du måske kun sjældent har brug for.

Engangskode på SMS
Fremover modtager du i stedet en engangskode på SMS, inden din betaling på netbutikken kan afsluttes. Koden bliver sendt til det mobilnummer, du har tilknyttet betalingskortet, og købet kan først bekræftes, når du har indtastet engangskoden i skærmbilledet. Den nye løsning gælder kun i de netbutikker (fortrinsvis udenlandske), der er tilknyttet sikkerhedsløsningen Verified by Visa/ MasterCard Secure Code. Hvis du ikke har et kort med Visa eller et MasterCard Debit, eller hvis du aldrig handler på nettet, behøver du ikke foretage dig noget.

Tilmelding til løsningen
Efter 30. oktober kan du tilmelde dig ordningen her. Tilmelding kan også ske første gang du skal betale i en netbutik, der anvender Verified by Visa/ MasterCard Secure Code. Her bliver du ledt direkte til tilmeldingssiden, før du kan betale. Løsningen forudsætter både, at du har en mobiltelefon, og at du har NemID, som du for en sikkerheds skyld skal bruge ved tilmelding. Vær opmærksom på, at tilmelding kun kan foretages fra en pc eller Mac, da NemID på nuværende tidspunkt ikke fungerer på tablets og smartphones. Efter du er tilmeldt, kan du naturligvis handle på internettet via tablets og smartphones, som du plejer.

Ny sikkerhedsløsning - Almindelige spørgsmål og svar

Regler for Visa/Dankort og MasterCard Debit pr. 30 oktober 2013

Halvårsregnskab: Vækst i forretningsomfanget og styrket solvens


[23.08.2013]
Folkesparekassen noterer en vækst i det samlede forretningsomfang på 12,8% siden årsskiftet. Samtidig er solvensen styrket med 1,6% point og ligger nu på 19,2%. Begge dele er påvirket af sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Det samme gælder driftsresultatet, der udgør 374 t.kr. før skat.

Se halvårsrapporten for 2013 her

Driftsresultat
Halvårets resultat blev 374 t.kr. før skat mod -388 t.kr. i første halvår 2012. I halvårets resultat 2013 indgår et driftsunderskud på 252 t.kr. fra Ebeltoft Andelskasse. Andelskassens resultat for halvåret er sammenlagt med Folkesparekassens resultat.

Netto rente- og gebyrindtægter er i forhold til 1. halvår 2012 steget med 655 t.kr. svarende til 4,7% fra 13.911 t.kr. til 14.566 t.kr. Stigningen kan blandt andet tilskrives sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse, hvor nettorente- og gebyrindtægter udgør 1.014 t.kr. Ses bort herfra har der for den øvrige del af Folkesparekassen været et fald i posten på 359 t.kr. svarende til 2,6%. En væsentlig forklaring på dette er faldende obligationsrenter. Derudover kan det konstateres, at en stadig større andel af det samlede udlån til kunder kan henføres til lavrenteudlån.

Kursreguleringerne udviser et tab på 174 t.kr., mens der under andre ordinære indtægter er en samlet indtjening på 1.081 t.kr., der stammer fra avancer ved salg af domicilejendomme i Aarhus og Varde.

Udgifter til personale og administration er steget fra 11.487 t.kr. til 13.171 t.kr., hvilket er en stigning på 1.684 t.kr. svarende til 14,7%. Heraf udgør 919 t.kr. omkostninger afholdt i Ebeltoft Andelskasse i 1. halvår. I den øvrige del af Folkesparekassen er der en stigning på 765 t.kr. Stigningen kan blandt andet tilskrives en øget markedsføringsindsats og flytning til nye lokaler i Aarhus. Derudover er omkostningerne påvirket af sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Halvårets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender blev på 804 t.kr. mod 3.191 t.kr. i den første del af 2012.

Balance
Folkesparekassens balance er steget fra 530,4 mio. kr. ved udgangen af 2012 til 598,6 mio. kr.ved halvåret 2013. Det er en stigning på 68,1 mio. kr. svarende til 12,8%. Heraf udgør den overtagne balance fra Ebeltoft 51,4 mio. kr. Ses bort herfra har der været en stigning på 16,7 mio. kr., svarende til 3,2 %. Udlånet er steget fra 269,9 mio. kr. til 303,4 mio. kr. i samme periode. Det er en vækst på 33,5 mio. kr. Heraf kan 26,9 mio. kr. henføres til engagementer, der er overtaget i forbindelse med sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Ses på den øvrige del af Folkesparekassen har stigningen været på 6,6 mio. kr. svarende til 2,5% i perioden.

Indlån er steget fra 398,5 mio. kr. til 467,7 mio. kr. ved halvåret. Det er en stigning på 69,2 mio. kr. svarende til 17,4%. Af indlånsstigningen udgør 42,2 mio. kr. indlån i Ebeltoft. I den øvrige del af Folkesparekassen har stigningen været på 27,0 mio. kr., hvilket er 6,8%. Indlånsstigningen skyldes stor opsparingslyst hos kunderne samt tilgang af nye kunder. Størstedelen af det nye indskud indsættes på rentefrie indlånskonti med opsparing af mulighed for lavrentelån.

Egenkapital og solvens
Sparekassens egenkapital udgør 73,2 mio. kr. Det er en stigning på 8,7 mio. kr. i halvåret. En stor del af stigningen skyldes sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Folkesparekassens solvens udgør 19,2% pr. 30. juni 2012 mod 17,6% ultimo 2012 og er dermed styrket med 1,6% point. Solvensbehovet er fastlagt til 10,8%. Den solvensmæssige overdækning kan beregnes til 8,4%. Folkesparekassen er således et solidt og sikkert pengeinstitut for kunderne.

Kunder og garanter
Folkesparekassen har 7.635 kunder pr. 30. juni 2013. Der har været en stigning i antallet af kunder på 730 siden årsskiftet. 538 kunder er fortsættende kunder fra Ebeltoft Andelskasse, mens 192 er blevet kunder i Folkesparekassens øvrige afdelinger. Antallet af garanter er 3.616, hvilket er en fremgang på 269 på det halve år. Stigningen kan primært henføres til andelshavere i Ebeltoft Andelskasse, idet de har fået ombyttet andelsbeviser til garantbeviser.

Martha Petersen
Direktør

Folkesparekassen ny sponsor for SMUK Kvindeløb


[16.08.2013]
Folkesparekassen er blevet sponsor for SMUK Kvindeløb 2013 i Silkeborg, der finder sted ved Ferskvandscentret søndag den 8. september.

SMUK Kvindeløb i Silkeborg arrangeres af SMT, Silkeborg Motion- og Triklub, der også står bag en række andre motionsbegivenheder i det midtjyske.

Vi markerer sponsoratet ved at invitere et hold af piger/kvinder ud at løbe for sparekassen. Startnummer til de 10 første tilmeldte er gratis, ligesom de får en lækker løbetrøje fra Folkesparekassen at løbe i. Efter løbet får alle, der gennemfører de 5 eller 10 km en goodie-bag med en masse spændende indhold.

 

Nye medarbejdere til Silkeborg og Aarhus

[09.08.2013]
Maibrit Krogsgaard, ny kunderådgiver i Folkesparekassen, Silkeborg
Maibrit Krogsgaard er pr. 1/7 2013 ansat som kunderådgiver hos Folkesparekassen i Silkeborg. Maibritt Krogsgaard er 30 år og opvokset i Videbæk. Efter handelsskolen begyndte hun sin karriere som finanselev hos Nykredit i Herning. Ved endt uddannelse i 2005 kom hun til Nykredit i Silkeborg. I 2008 tog hun uddannelsen til formuerådgiver hos Nykredit.

I første halvår af 2013 har Maibrit Krogsgaard arbejdet på domkirkepladsen hos Nykredit i Aarhus. Maibrit har i alt 10 års erfaring og hendes dagligdag har bestået af rådgivning om boligfinansiering, realkreditlån, bank, forsikring, pension og investering. Derudover har hun indtil 2009 også vurderet ejendomme i forbindelse med långivning.

Maibrit Krogsgaard bor i Silkeborg med kæresten Lars, og deres to børn, Filippa og Tristan på henholdsvis fire og to år, samt familiens islandske fårehund, Snati. I fritiden spiller hun fodbold i Silkeborg KFUM, løber og nyder tiden med venner og sin lille familie. Maibritt Krogsgaard har også et stort rejsehjerte og er både til charter- og skiferie.

Maibrit Krogsgaard stiftede første gang bekendtskab med Folkesparekassen via arbejde og aviser. Hun ser frem til at lære sparekassens systemer og ikke mindst nye, søde kollegaer at kende.

 

Tenna Hedeager, ny finanstrainee i Folkesparekassen, Aarhus
Tenna Hedeager er fra 24. juni ansat som finanstrainee hos Folkesparekassen i Aarhus. Den 22-årige trainee tiltræder en ny stilling og bliver den sjette medarbejder i afdelingen. Hun er uddannet finansøkonom fra Erhvervsakademi Aarhus i Viby. Tenna har desuden været i praktik og studiemedarbejder hos Merkur Andelskasse.

Hun er opvokset på en økologisk bondegård Vestjylland, hvor hendes far Chriss Hedeager, som er 12. generation på gården, i 1997 lagde hele driften om til økologisk landbrug. De bæredygtige værdier kommer altså helt naturligt for Tenna. Privat bor hun i Højbjerg med kæresten Thomas og i fritiden dyrker hun yoga, løb, venner og familie.

Tenna forventer at være færdiguddannet privatrådgiver i juni 2014.

 

Ændring af gebyrer på serviceydelser


[28.06.2013]
Den 1. oktober 2013 forhøjer vi priserne for en række serviceydelser. Det drejer sig primært om ydelser, der kræver personlig betjening. Begrundelsen er dels, at omkostningerne til medarbejdere er steget, fordi det er pålagt danske pengeinstitutter at betale en forhøjet lønsumsafgift til Staten. Derudover er det vores politik, at omkostninger i videst mulige omfang skal afspejles direkte i de enkelte ydelser, så ingen kunder skal betale for det, andre kunder får.

Gebyrer pr. 1. oktober 2013

- Bank- og konto-til-konto overførsel udført af Folkesparekassen
25 kr.
- Udstedelse af bank- og gavecheck 35 kr.
- Dækningskontrol ved udbetaling af fremmede checks 35 kr.
- Betaling af FI-kort og Girokort ved kassen 30 kr.
- Regningsbetaling uden kodelinje ved kassen 40 kr.
- Besvarelse af saldoforespørgsel 25 kr.
- Kontoudtog udskrevet i Folkesparekassen 30 kr.
- Kontoudtog med fast frekvens 20 kr.5 nemme og billige alternativer
Hvis du anvender Folkesparekassens muligheder for selvbetjening, kan du spare både tid og penge.

- Beskedservice
- Netbank
- Mobilbank
- Kontokig
- Hæveautomater (Brug funktionen "sidste 5 posteringer")

Kom ind og få en snak om, hvordan du nemmest og billigst får foretaget dine betalinger, og hvordan du opnår overblik over dine konti. Vi vejleder dig naturligvis gerne i brugen af de muligheder, vi tilbyder.

Pr. 1. juli 2013 ændrer vi priserne for etablering af bevilget overtræk. Herefter vil priserne være:

Op til 4.999 kr.100 kr.
5.000 - 9.999 kr.200 kr.
10.000 - 49.999 kr.350 kr.
50.000 - 249.999 kr.600 kr.
250.000 kr. - og derover1.200 kr.


Pr. 1. juli 2013 ændrer vi derudover prisen for overførsel af pensionsordninger til andre pengeinstitutter til 500 kr.

 

 

Flere nyheder


Streg

03.03.2015
Flere boligejere forlader F1

 

20.02.2015
Overvejer du solceller?

 

20.02.2015
Årsregnskab 2014:
Fremgang i indtjening og solvens

 

07.01.2015
Fastforrentet boliglån på 2%

 

05.01.2015
Succes til Champagneløbet

 

18.12.2014
Giv en skov i julegave

 

18.12.2014
Champagneløbet bliver en fest

 

09.10.2014
Nu kan du swippe 10.000 kr.

 

26.09.2014
Ny kollega i Ebeltoft

 

19.09.2014
Nyt F-kort-lån billigere end F1

 

22.08.2014
Forbedret resultat og styrket solvens

 

22.08.2014
Boliglån med historisk lav fast rente

 

07.07.2014
Historisk billigt at udskifte F1-lån med F3-lån

 

26.06.2014
Ny version af mobilbank

 

13.06.2014
Ny privatrådgiver til Aarhus

 

13.06.2014
Forstærkning til Odense

 

04.04.2014
Ja til sammenlægning

 

02.04.2014
Ny mand i spidsen for Silkeborg afdeling

 

14.02.2014
Årsregnskab 2013

 

13.01.2014
Ny afdelingsleder i Aarhus

 

07.01.2014
Deltag i Eventyrløbet med Folkesparekassen

 

20.12.2013
Folkesparekassen og Funder Fælleskasse Andelskasse går sammen

 

28.11.2013
Laveste rente nogensinde på Totalkredit-lån

 

22.11.2013
Mere end 2.000 har meldt sig til brugerpanel om fremtidens netbank

 

11.10.2013
Køb træer til folkeskoven i din lokale afdeling

 

16.09.2013
Basalindlånskonto.dk - ny prisportal

 

29.08.2013
Specialtilbud til show med Søren Dahl

 

27.08.2013
Ny sikkerhedskode når du betaler med kort på nettet

 

23.08.2013
Halvårsregnskab: Vækst i forretningsomfang og styrket solvens

 

16.08.2013
Folkesparekassen ny sponsor for SMUK Kvindeløb

 

09.08.2013
Nye medarbejdere til Silkeborg og Aarhus

 

28.06.2013
Ændring af gebyrer på serviceydelser

 

31.05.2013
Vi ændrer rentesatserne på udlån

 

13.05.2013
Stemning og løbefest i Odense

 

01.05.2013
Har fulgt Folkesparekassen fra første sten

 

01.05.2013
Ny kollega til Silkeborg

 

24.04.2013
Ja til sammenlægning med Ebeltoft

 

Streg


Læs flere nyheder fra nyhedsarkivet