Historie

Folkesparekassen blev grundlagt i 1983 som et led i en drøm om et rentefrit pengesystem, baseret på JAKs tanker.

Udsprunget af Funder Fælleskasse var det primære formål i første omgang at servicere de mindre fælleskasser rundt omkring i Danmark, men allerede i 1985 blev de danske fælleskasser omdannet til andelskasser som følge af en lovændring. Folkesparekassen begyndte da at fokusere mere på sin egen kundekreds.

Siden 1993 har flere andelskasser valgt at indgå i Folkesparekassen: Ejstrupholm, Odense, Holstebro, Aarhus, JAK Østfyn Langeskov, Rødding, JAK Andelskassen Varde og Ebeltoft Andelskasse. I dag har Folkesparekassen afdelinger i Odense, Aarhus, Ebeltoft og Silkeborg, hvor også hovedkontoret er placeret.

Derudover fungerer Folkesparekassen fortsat som serviceorgan for en række andelskasser over hele landet, der også arbejder ud fra JAKs holdning til rentefri pengeomsætning.

Folkesparekassen er en selvejende institution. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal tjenes penge til. Vi skal blot have et overskud, der sikrer Folkesparekassens eksistens.

Vores øverste ledelsesorgan er et repræsentantskab på 46 personer, der vælges hvert fjerde år af Folkesparekassens garanter.