Organisation
 

Frøs Herreds Sparekasse er en garantsparekasse. Det betyder, at alle kunder har mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for 4 år ad gangen.

Vi offentliggører en gang årligt en rapport om lønpolitik, Finansrådets ledelseskodeks og god selskabsledelse.