Retur til Rønde Sparekasses hjemmeside Skriv til Rønde Sparekasse
Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse  
Streg

Danske pengeinstitutter har tilsluttet sig fælles regler for flytning af private kunders anfordringskonti (fx lønkonto og budgetkonto) og/eller tilknyttede betalinger (Betalingsservice, tilmelding til eIK, konto-til-konto-/stående overførsler og indgående betalinger som fx løn og pension), som gælder for alle landene i EU. Reglerne sikrer dig en række rettigheder i forbindelse med flytning af sådanne konti.

Ud over denne vejledning er der udarbejdet en pjece "Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse". Den kan downloades her. Pjecen indeholder også en tjekliste over dokumenter, du bør medbringe/tilsende dit nye pengeinstitut.

Hvad skal du gøre, når du ønsker at flytte dine konti til et nyt pengeinstitut?
Du kan kontakte dit nye pengeinstitut enten telefonisk, via Internettet eller ved at henvende dig i en filial. Dit nye pengeinstitut vil normalt være dit faste kontaktpunkt for flytningen. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt at tage kontakt til dit gamle pengeinstitut.

Hvad gør dit nye pengeinstitut for dig?
Opretter din nye konto (konti).
Hvis du ønsker det, flytter dit nye pengeinstitut automatisk de betalinger, du har tilmeldt Betalingsservice i dit gamle pengeinstitut til din nye konto.
Har du andre betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, herunder tilmelding til eIK, kan du anmode dit nye pengeinstitut om at overføre disse. Er du i tvivl om, hvilke betalingsoverførsler du har, kan dit nye pengeinstitut rekvirere en oversigt over disse betalinger fra dit gamle pengeinstitut. Når dit nye pengeinstitut modtager oversigten, genoprettes disse betalingsoverførsler/tilmelding til eIK.
Udfærdiger en "Anmodning om overførsel" af de konti, som du ønsker overført fra dit gamle pengeinstitut. Du skal underskrive anmodningen. Dit nye pengeinstitut fremsender anmodningen til dit gamle pengeinstitut.
Hvis der er behov for det, hjælper dit nye pengeinstitut dig med at videregive de nye kontooplysninger til relevante parter fx arbejdsgiver.
Du skal tage stilling til, om din nye konto skal registreres som Nem-Konto (modtage betalinger fra det offentlige fx børneydelser eller for meget betalt skat).

Hvad gør dit gamle pengeinstitut?
På anmodning fra det nye pengeinstitut udfærdiger det gamle pengeinstitut en oversigt over de betalingsoverførsler, som ikke er tilmeldt Betalingsservice, samt oplyser om du har været tilmeldt eIK. Oversigten sendes til det nye pengeinstitut, og du får tilsendt en kopi. Samtidig stopper dit gamle pengeinstitut disse betalinger.
Når dit gamle pengeinstitut modtager en "Anmodning om overførsel", sørger dit gamle pengeinstitut for at lukke de konti, som du har bedt om at få overført til dit nye pengeinstitut. Indestående på de gamle konti bliver overført til det nye pengeinstitut.

Hvad koster det?
Du skal ikke betale gebyrer til dit gamle bank for lukning af din gamle konto(1) eller for oversigten over betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice(2).

Du kan i såvel dit gamle som i dit nye pengeinstitut få udleveret en oversigt over pengeinstituttets gebyrer. Disse oversigter findes også på alle pengeinstitutters hjemmesider.

Uberettiget forsinkelse forårsaget af pengeinstitut under kontoflytningen bør ikke ramme dig.

Hvor lang tid tager flytning af betalingsoverførsler?
Flytning af betalingsoverførelser skal fra 1. november 2009 ske inden for 7 bankdage, efter dit nye pengeinstitut har modtaget alle relevante oplysninger fra dig og dit gamle pengeinstitut. Skal der indhentes oplysninger om betalingsoverførsler fra dit gamle pengeinstitut, har dette ligeledes 7 bankdage til at besvare denne henvendelse. I så fald kan der gå op til 14 bankdage, før alle ekspeditioner om betalingsoverførslerne er på plads.

Ønsker du at klage?
Går flytning af konti og betalingsoverførsler ikke, som du forventede, skal du i første omgang tage kontakt til dit nye pengeinstitut.

Er du fortsat ikke tilfreds, kan du rette henvendelse til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Vedrører din klage en konkret formueretlig tvist, dvs. er af økonomisk betydning, kan du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62,4, Postboks 2690, 2100 København Ø.


(1) Har du haft din konto mindre end 12 måneder, har du ikke krav på en gratis lukning.
(2) Forudsat at disse oplysninger kan trækkes automatisk i banken og ikke rækker længere bagud end 13 måneder.

Streg
 
Ny kunde  
Streg

 
Lad Rønde Sparekasse komme med på råd og få den personlige betjening på det økonomiske plan.

Sparekassen er med, når du vil have råd.

For at give vore nuværende og fremtidige kunder de bedste råd og den bedste service, beder vi dig have så mange af følgende papirer med:

* En samlet oversigt fra dit nuværende pengeinstitut (engagementsoversigt)
* De seneste 3 lønsedler
* Seneste årsopgørelse fra Told og Skat
* Budgetskema
* Forsikringsoversigt

Hvis du har ejerbolig, bedes du desuden medbringe:

* Seneste ejendomsvurdering
* Seneste terminskvitteringer (PBS-oversigt)
* Seneste årsopgørelse fra kreditforening

Du er velkommen til at kontakte os på telefon nr. 86 37 13 66 eller maile for at aftale en tid til din kundesamtale.

Streg
Lønkonto? - det er gratis  
Streg

Lønkontoen er den mest anvendte samt den mest fleksible konto.
Du kan få Visa/Dankort, Dankort mm. knyttet til kontoen.

Hvis du var logget på, så kunne du se status på dine konti lige her.
Hvis du ønsker at blive kunde hos os eller tilmelde dig Portalbank, så ring eller send en e-mail

Streg